Thay đổi tư duy - Đột phá thành công

Buổi Talk show của TS Lê Thẩm Dương về nội dung: "THAY ĐỔI TƯ DUY - ĐỘT PHÁ THÀNH CÔNG" do Trung tâm anh ngữ Interlink phối hợp Công ty cơ khí Phổ Yên tổ chức.


Viết Bình luận

X
Form đăng ký Interlink
Tên phụ huynh*
Tên học viên*
Số điện thoại liên hệ*